Yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotukset 1.7.2015

Yleis- ja taulukkopalkkojen korotus 1.7.2015:

 

Työntekijöiden henkilökohtaisia 30.6.2015 voimassa olleita kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.7.2015 alkaen 0,4 %.