Veromuutokset vuodelle 2015 pähkinänkuoressa

Tässä yhteenveto keskeisistä verotukseen vuodelle 2015 tulevista muutoksista. Muutoksia on lukumääräisesti useita, mutta mitään yksittäistä isoa veromuutosta ei ole tulossa.

 

Ansio- ja pääomatuloverotus

 • Valtion tuloveroasteikon kolmen alimman luokan tulorajoihin tulee noin 1,5 % inflaatiokorotus

 • Väliaikaisen ylimmän tuloluokan tuloraja pienenee 100 000 € -> 90 000 € (voimassa vuoteen 2018)

 • Perusvähennykseen korotus,  vaikutus noin 25 000 € vuosittaiseen palkkatuloon

 • Työtulovähennykseen korotus, ei myönnetä, kun puhdas ansiotulo on noin 119 000 €

 • Kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korotetaan -> käytettävissä oleva tulo kasvaa noin 7 €/kk

 • Lapsivähennyksen käyttöönotto: 50 €/alaikäinen lapsi, enintään 4 lapsesta. Vähennys pienenee yli 36 000 € puhtaan ansio- ja pääomatulon yhteismäärän ylittävältä osalta. Vähennys tehdään suoraan verosta. Määräaikainen vuosille 2015 – 2017.

 • Työmatkakulujen omavastuu nousee 600 € -> 750 €

 • Asuntovelan korkovähennys pienenee 75 % -> 65 %. Vähennys pienenee vuosittain 5 %-yksiköllä vuoteen 2018 asti, jolloin vähennys on 50 %.

 • Ylempi pääomatuloverokanta nousee 32 % -> 33 % (alempi 30 % verokanta säilyy ennallaan). Ylemmän verokannan alaraja laskee 40 000 € -> 30 000 €

Yritysverotus

 • Edustusmenoista jatkossa taas 50 % on vähennyskelpoista. Eli palataan entiseen käytäntöön.

 

Perintö- ja lahjavero

 • Veroasteikkoon tulee 1 %-yksikön korotus kuhunkin portaaseen