Uudistus työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännössä

Uudistettu Työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntö on astunut voimaan 1.1.2016. Uudistuksen keskeisimpänä muutoksena yrittäjyyden kriteerit on yhdenmukaistettu työeläkelainsäädännön kanssa. 

Aiemmin yrittäjä kuului yrittäjän vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen piiriin, jos omistusosuus yrityksestä ylitti 50%. Uudistuksessa raja laskee samaan YEL-rajan kanssa. Nyt siis henkilöllä, jolla on yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus (YEL-vakuutus), on oikeus saada yrittäjän tapaturmavakuutus.

 

Yrittäjän tapaturmavakuutuksella vakuutetaan seuraavat pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle jäävät henkilöt:

  • yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
  • johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön osakas, joka omistaa yksin osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä yli 30 %
  • johtavassa asemassa oleva osakeyhtiön osakas, joka omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä yli 50 %
  • johtavassa asemassa muussa yhteisössä työskentelevä henkilö, jolla on yksin yli 30 %:n määräämisvalta yhteisössä
  • johtavassa asemassa muussa yhteisössä työskentelevä henkilö, jolla on yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 %:n määräämisvalta yhteisössä.

Omistusosuuksia laskettaessa huomioidaan myös välillinen omistaminen toisten yhteisöjen ja yhtymien kautta.

Yrittäjän tapaturmavakuutukseen merkittävän palkkasumman tulee vastata YEL-työtuloa.

Varmistathan että sinulla on voimassa oleva tapaturmavakuutus vahinkojen varalle.

 

Lisätietoja aiheesta saat asiakaspäälliköltäsi.