Terveyspalvelualan palkankorotukset 1.7.2015

Henkilökohtaisten ja taulukkopalkkojen korotus 1.7.2015

 

Terveyspalvelualan työntekijöiden henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.7.2015 lukien 0,4 %.