Teknologiateollisuuden palkankorotukset 1.11.2015

Teknologiateollisuuden työehtosopimus:

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 10 senttiä/tunti tai 16 euroa/kuukausi kuitenkin vähintään 0,43 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.11.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

 

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus:

 Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, korotetaan kuukausipalkkoja luontoisetuineen 16 euroa/kuukausi kuitenkin vähintään 0,43 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.11.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.