Rakennusalan toimihenkilöiden palkankorotukset 1.10.2015

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.10.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella.

Taulukkopalkkojen kutakin vaativuusluokkapalkkaa korotetaan 13 eurolla. Taulukkopalkkojen korotuksen ja sitä seuraavan henkilökohtaisten palkkojen nousun yleiskorotuksen ylittävä osa leikataan muusta palkanosasta siten, että kokonaispalkka nousee 0,4 %:lla.

Lisätietoja tarvittaessa löytyy liiton sivulta s. 41

Työehtosopimuksen mukaiset muutokset eivät päivity automaattisesti palkkajärjestelmäämme, joten otattehan tulevat korotukset huomioon palkkatietoja ePalkkaan syöttäessänne tai niitä meille ilmoittaessanne.