Palkanlaskennan tärkeät luvut 2017

Kulukorvaukset ja luontoisedut vuodelle 2017

Kokopäiväraha                      41,00 €         Puhelinetu     20,00 €
Osapäiväraha                         19,00 €        Ravintoetu        6,40 €
Kilometrikorvaus                    0,41 €            
Km-korvaus  käyttöetuauto  0,10 €            
Ateriakorvaus                        10,25 €            
Yömatkaraha                         12,00 €          

 

Lisäkorvaus perävaunun kuljettamisesta on 0,07 €/km ja henkilön kuljettamisesta 0,03 €/km. Uusia päiväraha- ja kilometrikorvauksia sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2017.

Uusia luontoisetuja sovelletaan toimitettaessa ennakonpidätystä vuonna 2017.

Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksut vuonna 2017 (suluissa 2016)

TyEL (keskimäärin):                                24,4 %    (24 %)
TyEL -alaraja                                          58,18€/kk (57,51 €/kk)
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
    -ensimmäiseltä 2 059 500 euron osalta      0,80 %    (1,0 %)
    -2 059 500 ylittävältä osalta                          3,30 %    (3,90 %)
Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin)              0,07 %    (0,07 %)
Tapaturmavakuutusmaksu (keskim.)             0,80 %    (0,90 %)

 

Työntekijältä pidätettävä osuus

Työntekijän eläkemaksu        
-    17-52-vuotiaat                                     6,15 %    (5,70 %)
-    53–62-vuotiaat                                   7,65 %    (7,20 %)
-    63–67-vuotiaat                                   6,15 %    (7,20 %)
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu                  1,60 %    (1,15 %)
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu               0,70 %   (0,46 %)
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu (minipidätys) 1,58 %    (2,12 %)

 

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,58 % palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 000 euroa.
Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

 

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

 

Sairausvakuutusmaksu (ent. sosiaaliturvamaksu)    1,08 %    (2,12 %)

Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2017 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta.

Yrittäjän YEL-vakuutus

YEL -maksu        
-    18–52-vuotiaat                                                              24,10 %    (23,60 %)
-    53–62-vuotiaat (*siirtymäsäännös 2017-2025)    25,60 %    (25,10 %)
-    63–67-vuotiaat                                                             24,10 %    (25,10 %)
        
YEL-työtulon alaraja                    7645,26 €/v      (7557,19 €/v)
YEL-tulon yläraja                    173 625,00 €/v    (171 625,00 €/v)

 

*Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiailta peritään 1,5 % suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 % 1,5 prosentin sijaan. YEL-maksu muuttuu seuraavan vuoden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää 53 vuotta tai 63 vuotta.

Aloittava yrittäjä,  22%:n alennus 48 kk:n ajalta

    -18-52 -vuotiaat                                                            18,90 %    (18,41 %)
    -53-62 -vuotiaat (*siirtymäsäännös 2017-2025)    19,97 %    (19,58 %)
    -yli 63-67 –vuotiaat                                                     18,80 %    (19,58 %)