Mekaanisen metsäteollisuuden työntekijöiden palkankorotukset 1.6.2015

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla.

Paikallisesti voidaan sopia palkantarkistuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus.

 

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta 15.5.2015 mennessä, korotetaan palkkoja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella,

jonka suuruus on 0,4 %.

 

Lisätietoja:

 

http://www.puuliitto.fi/files/4955/Mekaanisen_TES_Net_170414.pdf s. 6