Lomapäivien ilmoittamisella on merkitystä

Kesä alkaa olla ohitse ja nyt on aika tarkistaa, onko kaikkien työntekijöidenne kesän aikana pidetyt lomat ilmoitettu palkanlaskentaan ja kirjattu pois lomapalkkavelkalaskelmalta.

 

Ilmoittamattomat lomapäivät lomapalkkavelkalaskelmalla rasittavat yrityksenne tulosta, joten on erityisen tärkeää ilmoittaa pidetyt lomapäivät palkanlaskentaan.

 

Alta löydätte lomatermistöä, joka myös omalta osaltaan selkeyttää lomien ilmoittamista palkanlaskentaan.

 

Vuosiloma:                                                     

Palkallinen ajanjakso, jonka työntekijä on vuosittain vapautettu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien hoitamisesta lain tai sopimuksen perusteella. Vuosiloman pituus (nk. varsinainen vuosiloma) määräytyy lomanmääräytymisvuoden täysien lomanmääräytymiskuukausien määrän perusteella. Lisäksi vuosilomaan voi tietyin ehdoin tulla talvilomapidennys.

                                           

Vuosilomapalkka:                                   

Vuosiloman ajalta maksettava palkka.                         

 

Lomaraha (entinen  lomaltapaluuraha):

Lomaraha määritetään prosenttiosuutena vuosilomapalkasta (useimmiten 50 %). Lomaraha tai sen osa voidaan virka- tai työehtosopimuksen perusteella tai työnantajakohtaisesti sopimalla muuttaa palkalliseksi vapaaksi.

 

Lomarahavapaa:                                     

Ajanjakso, jonka työntekijä saa työnantajan suostumuksella vapaaksi töistä lomarahaa tai sen osaa vastaan. Lomarahavapaa on palkallista vapaata.

 

Vuosilomakorvaus:                                 

Vuosiloman antamisen sijaan suoritettava rahallinen korvaus.                 

                

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä:    

Vuosilomakorvaus, joka vastaa käyttämätöntä vuosilomaa tai maksamatonta vuosilomakorvausta, johon työntekijälle on oikeus työsuhteen päättyessä.

 

Rakennusalan työehtosopimuksissa ei välttämättä ole lomapalkkakäsitettä, vaan loman ajalta maksetaan erillinen rakennusalan lomaraha.