Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset 1.7.2015

Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimuksen mukaisiin palkkoihin korotus 1.7.2015 alkaen.

 • Yleiskorotus 0,4%
 • Ohjetuntipalkat 5 senttiä/tunti palkkaryhmän 1 suhteet säilyttäen
  • Palkkaryhmä 1:  856 senttiä/tunti
  • Palkkaryhmä 2:  882 senttiä tunti
  • Palkkaryhmä 3:  917 senttiä/tunti
  • Palkkaryhmä 4:  945 senttiä/tunti
  • Palkkaryhmä 5:  991 senttiä tunti
 • Vuorotyölisät iltavuorossa 1 senttiä ja yövuorossa 2 senttiä
  • iltavuoro 89 senttiä/tunti
  • yövuoro 165 senttiä tunti
 • Kotityöntekijät 0,4%
 • Keskituntiansiota korotetaan siten, että siinä tulee huomioon otetuksi yleiskorotus siltä osin kuin tämä ei sisälly keskituntiansioon.

Lisätietoja: http://www.finlex.fi/data/tes/stes4282-TT26Kenknah1403.pdf  s. 46 alkaen