Henkilöstöpavelualan korotuksen 1.9.2015 alkaen

PALKANKOROTUKSET JA VÄHIMMÄISPALKAT 1.9.2015

 

Palkankorotukset vuokratyöntekijöille sekä henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle:

• Yleiskorotus:

 

Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.9.2015 tai sitä lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 %.

Taulukkokorotukset 1.9.2015:

Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2015 lukien seuraavasti

• Kuukausipalkat:

 

Kaikkia kuukausipalkkoja korotetaan 0,4 %.

• Tuntipalkat:

 

Uudet tuntipalkat saadaan jakamalla korotetut kuukausipalkat luvulla 158.

 

Uudet taulukkopalkat 1.9.2015 löytyvät alla olevan linkin takaa.

 

https://www.finlex.fi/data/tes/stes1662-PT30tyovoim1405.pdf